องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
ผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย บุญชู จันทร์สุวรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สุวัฒน์ จันทร์สว่าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 1

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สมคิด ปทุมสูติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 2

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สมเกียรติ ศีลาเจริญ

เลขานุการ นายกอบจ.สุพรรณบุรี

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ปรีชา มีสมศักดิ์

ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ประเสริฐ สุนทรเนตร

ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ

ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ชัยยุทธิ์ พลเสน

ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,722