องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ชนาภัทร เกิดประกอบ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว การเกตุ  แก้วพรายงาม

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว จิราภา ขุนแก้ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ธีระวุฒิ เพชรมอญ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว วนัสรา จันทร์กมล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว วิชชุดา คัมภีร์เวช

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สิทธิศักดิ์ ทรัพย์สวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ชโลทร บัวแดง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง อรอานันท์ แสงมณี

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้าราชการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,004,921