องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ธีรชัย ปฐมพรสุริยะ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว กุลณัฐฐา วงศ์จันทร์ติ๊บ

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สาธิต เนินนิล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว กุลพัชร  หนองเพียร

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว เบญจวรรณ คงพึ่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฎิบัติการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้าราชการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,187,800