องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
กองสาธารณสุข
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ชยาภา สุกใส

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

กองสาธารณสุข

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ปราณี สุจริต

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสารธารณสุข

กองสาธารณสุข

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สิทธิพงษ์  โพธะนัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กองสาธารณสุข

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาวสาว สุพรรณธิดา แก้ววิเศษ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ

กองสาธารณสุข

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ปณิธิ ศรีชัย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ

กองสาธารณสุข

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ภาณุพงศ์ ศรีผุดผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

กองสาธารณสุข

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว พรพรรษา ภู่มาลา

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

กองสาธารณสุข

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว สิริรักษ์ แสงหิรัญ

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

กองสาธารณสุข

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว พันธิภา คำวิไล

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

กองสาธารณสุข

ข้าราชการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,451