องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง เกล็ดแก้ว  บุญเกิด

เลขานุการ อบจ.

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง เนตรทราย รอดพิทักษ์

หัวหน้าฝ่ายการประชุม

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว อุษา วังกรานต์

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง วรรณา เปรมมีพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง สุพัตรา  จตุรพิธพรพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ดวงกมล สังข์วรรณะ

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ศรายุทธ นกใหญ่

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง มิ่งขวัญ ทองคำ

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ศรุต ตรัสพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ภูเบศ แสงสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาวสาว ณัฐชา ลีลาภีรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว อรวดี บัวเขียว

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สุภากร หงษ์โต

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

สำนักงานเลขานุการ อบจ.

ข้าราชการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,753,669