องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง สุธาทิพย์ บุญเสม

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ศุภรัตน์  เทพทอง

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กองการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว พรสวรรค์  ดีสุขแสง

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ปริญญา ศรีบุญขำ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

กองการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ชุติมา จันทะยา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

กองการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว อุไรภรณ์  เดชภิญญา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

กองการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
จ่าอากาศโท หญิงปาณิสรา  เทพาธิป

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

กองการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว วิเรืองรอง  ธิกุลวงษ์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

กองการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง พิมภวัลย์ เขาสื่อ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กองการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว กมลรัตน์  แสงสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,314,047