องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ประวัตินายก อบจ.

ประวัติส่วนตัว

                      ชื่อ นายบุญชู   นามสกุล  จันทร์สุวรรณ

                      ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                      เกิดเมื่อ   วันที่  29   มีนาคม  พ.ศ.  2500

                      สถานที่เกิด  บ้านเลขที่   98 หมู่ที่   6  ตำบลหนองสะเดา  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี

                      ภูมิลำเนา   บ้านเลขที่  235/29  หมู่ที่ 4  ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

                      บิดา      ชื่อ  นายดิน  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ

                                   อาชีพ ทำฟาร์มโค  (อำเภอด่านช้าง)

                                   ที่อยู่  927  หมู่ที่  18   ตำบลหนองมะค่าโมง   อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

                      มารดา   ชื่อ นางพวน  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ  (ถึงแก่กรรมแล้ว)

                      พี่ชาย    ชื่อ นายสุชาติ  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ

                                   อาชีพ  ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว (อำเภอเดิมบางนางบวช)

                                   ที่อยู่  132  หมู่ที่ 5  ตำบลเดิมบางนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

                      ภรรยา    ชื่อ นางสมฤดี  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ

                                   อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว

                                   ที่อยู่  54  หมู่ที่  2   ตำบลหน้าพระลาน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

                      ตำแหน่งทางสังคม  -  นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน  จังหวัดสระบุรี

                          -  ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสระบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

                      บุตร 3 คน       1. นายจิตวัฒน์         จันทร์สุวรรณ    ประกอบธุรกิจส่วนตัว

                                           2. นางสาวโชษิตา      จันทร์สุวรรณ    ศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย

                                           3. นายวันธรรมนูญ     จันทร์สุวรรณ   ศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,200