องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 500 หมู่ที่ 5  ถนนสุพรรณบุรี–บางบัวทอง  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3552 5500 หรือ 0 3543 1777

โทรสาร ...(FAX)..0 3552 1899

Email:
saraban-suphan@lgo.mail.go.th

www.facebook.com/suphan.go.th

https://www.facebook.com/prachasamphan.sp


แผนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,360,207