องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ศิลปะ

ภาพ..ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรม “ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และ เจ้าหน้าที่ศูนย์การท่องเที่ยวสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรม “ชมเมืองเก่า
เล่าเรื่องเพลง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
                   โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดกิจกรรม “ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง” ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง และสร้าง
การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านดนตรีที่มีความโดดเด่น เป็นเมืองมรดกแห่งเสียงเพลง รวมทั้งส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่เอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,297,907