องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2566

 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยมีนายเธียรินทร์  ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมโภช  ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชี้แจง
การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกคน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 1)

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,249