องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 27 กันยายน 2566  ฝ่ายบริหารนำโดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง นายสมคิด ปทุมสูตฺิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภานำโดยนายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายข้าราชการนำโดยนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้แทนชุมชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566  โดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,187,833