องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการ อบจ.พบประชาชนร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสามชุก

                      วันที่ 21 กันยายน 2566 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.พบประชาชนร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสามชุกโดยมี นายเมธี สรรพคุณานนท์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ภูวฤน ภูริธรจินดา สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรีและบุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดวังหิน อำเภอสามชุก โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อบจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ อบจ.ซึ่งคณะผู้บริหารและสภา อบจ.จะได้รับฟังความคิดเห็นและทราบถึงปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพื่อนำมาแก้ไขได้ตรงตามความต้องการของประชาชนมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบจ.สุพรรณบุรี โดย อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตัดผม แก่สุภาพบุรุษและสตรี และร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีออกให้บริการรับชำระภาษี และต่อทะเบียนรถยนต์ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,187,834