องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน -วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

                          วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเธียรินทร์  ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายชนาภัทร  เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม  2566 โดยนำเงินรายได้จากการดำเนินงานเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือ เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ที่ 8 – 19 พฤษภาคม 2566 จัดการเดิน - วิ่ง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณบึงบ้านโพธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,360,093