องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงานมหกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว สมัชชาครอบครัวและสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

                                      วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานมหกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว สมัชชาครอบครัวและสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฯ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางยุภา อรัญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบจ. เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการจัดงานมหกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว สมัชชาครอบครัวและสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 โดยมีผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย จากทั้ง 10 อำเภอ จำนวน 350 คน เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ จัดนิทรรศการกรมกิจการผู้สูงอายุ แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนฝีมือผู้สูงอายุ การแสดงดนตรีไทย การเดินแบบ"ผ้าไทย สไตล์เรา" การแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,754,303