องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 10) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดวรจันทร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 10) โดยมี นางสาวจันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรจันทร์, นายสมพงษ์ ปาณิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิด ฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดวรจันทร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการ ฯ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ และสามารถนำแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยจัดการฝึกอบรมในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดวรจันทร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2565

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,753,881