องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                          คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา, โรงเรียนทุ่งแฝกวิทยาคม, โรงเรียนสวนแตงวิทยา, โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา, โรงเรียนบางลี่วิทยา, โรงเรียนบ่อกรุวิทยา, โรงเรียนสระยายโสมวิทยา, โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา, โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา,โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3, โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5, โรงเรียนดอนคาวิทยา, โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เข้ายื่นหนังสือให้กับนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,282