องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 7 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

                              นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย
นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 7 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 7 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 2 – 27 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคีโดยใช้กีฬา เป็นสื่อกลางร่วมกัน และส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,255