องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี, หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และอาคารโดม 70

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                   ภาคเช้า
                    - กิจกรรมทำบุญตักบาตร
                   นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
                    - กิจกรรมเคารพธงชาติไทย
                   นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
                    - กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม
                   นายกอบชัย พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด
อบจ.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร นายธงชัย กล่ำจตุรงค์สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
                    - กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
                   นายกอบชัย พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข
รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาอบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
         

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,267