องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..การประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี

                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร,นายเมธี สรรพคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี  รักษาราชการแทนปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้างห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
                   โดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายก อบจ.สุพรรณบุรี จำนวน 5 ท่าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจัดทำขึ้นเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนการบริหารราชการของ นายก อบจ.สุพรรณบุรี สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการของ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี และประชาชนส่วนรวมเป็นอย่างดี
 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  13,874