องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..งานวันคล้ายวันเกิด นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ บ้านหน้าพระลาน จ.สระบุรี

              นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายเกษมศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี
ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ บ้านหน้าพระลาน จ.สระบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,261