องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ศิลปะ

ภาพ..โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ วัดหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

              นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเฉลียว เกาะแก้ว ,นายสกนธ์บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี ,นายเสรี ขำสุวรรณ ,นายกวินพัฒน์ วัฒนละมัยเกศสมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี ,นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดหัวเขา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนโดยใช้ประเพณีวัฒนธรรมและวัดเป็นสื่อกลาง โดยมี ดร.มุกดา เที่ยงธรรม เป็นประธานในพิธี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,335,765