องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก รุ่นที่ 5 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

                               วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธิ์ พลเสน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก รุ่นที่ 5 โดยมีนายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, อำนวยการโรงพยาบาลดอนเจดีย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมใน พิธีเปิดโดยภายในงานจัดให้มีหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกโดยการเจาะเลือด เพื่อตรวจหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน หลอดเลือด โรคซีด โรคมะเร็งลำไส้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม วัณโรค คัดกรองโรคทางทันตกรรม นวดแผนไทย ตรวจมาลาเรียและตรวจไข้เลือดออก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 250 คน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,736