องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง

                             วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,นางมาริสา วัยธนวัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นำคณะเข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "การบริการสาธารณะกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน"" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของเทศบาลเมืองพิชัย ต่อไป

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,473