องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

                            วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นางนฤมล ปิ่นทศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และสร้างจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะพร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ณ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,359,951