องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช

                                  วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายราชรัฐ  จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจ สอบถามถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านลาด, รพ.สต.หนองกระทุ่ม, รพ.สต.บ่อกรุ, รพ.สต.ป่าสะแก โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,187,924