องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช

                 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายราชรัฐ  จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจ สอบถามถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หัวนา, รพ.สต.วังศรีราช, รพ.สต.หัวเขารพ.สต.บ้านหัวเขา และเข้าเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระบบมอนเตสซอรี่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 2 แห่ง ได้แก่ รร.วัดอู่ตะเภา และ รร.วัดน้ำพุ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,070,273