องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมฟังการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี

                              วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ  สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมฟังการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 2 – 14 กันยายน 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เพื่อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามและสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทย กับชาวไทยเชื้อสายจีนทีมีมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว ของจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,069,898