องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการค่ายทักษะชีวิต รุ่นที่ 2

                      วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต รุ่นที่ 2 โดยมีนายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้มีค่านิยมที่เหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยรุ่นที่ 2 จัดการอบรมระหว่างวันที่ 26– 27 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายวิถีไทยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจาก รร.วัดอู่ตะเภา, รร.วัดป่าสะแก และ รร.บ้านปากดงจำนวน 115 คน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,588,809