องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอดอนเจดีย์

                    วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายปรีชา  มีสมศักดิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสิทธิพงษ์ โพธะนัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และคณะลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจ สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอดอนเจดีย์ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านดอนกลาง, รพ.สต.บ้านสระกระโจม, รพ.สต.ทะเลบก, รพ.สต.บ้านหนองทราย และ รพ.สต.บ้านหนองสาหร่าย โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,187,775