องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอบางปลาม้า

                          วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ  สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายจตุพร อุ่นวิจิตร สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี ข้าราชการ กองคลัง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจ สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอบางปลาม้า 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บางใหญ่, รพ.สต.บ้านแหลมและ รพ.สต.วัดดาว เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอรีในระดับอนุบาล และวัดป่าพฤกษ์ ที่อบจ.สุพรรณบุรี สนับสนุนเงินอุดหนุดติดตั้งเตาเผาศพ แบบปลอดมลพิษ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,187,929