องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี

                   วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายจรัลชัย จันทร์สุวรรณ, นายกฤษณะ ลิ้มประเดิมธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอด่านช้าง, นางยุภา อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบจ.นายไกวัล พลายบุญ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอด่านช้าง และผู้สูงอายุตำบลวังคันและตำบลวังยางอำเภอด่านช้างเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ได้มีโอกาสรับความรู้ใหม่ๆในการดำรงชีวิต ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จัดให้มีการเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ณ อบต.พลูตาหลวง เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ศึกษาดุงานศูนย์เดย์แคร์ด้านการดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียงและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,362,127