องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช

                   วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้
นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายราชรัฐ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจ สอบถามถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช 4 แห่ง รพ.สต.บ้านท่าช้าง
, รพ.สต.ปากน้ำ, รพ.สต.เดิมบาง และรพ.สต.บ้านแหลมหว้า และตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกำมะเชียร ซึ่งใช้ระบบการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,360,169