องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอหนองหญ้าไซ

                  อบจ.สุพรรณบุรี มีความห่วงใยผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. หลังโอนย้ายเข้ามาอยู่ในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี โดยนายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ผู้บริหารนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกอำเภอ โดยในเขตอำเภอหนองหญ้าไซ วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ได้มอบหมายให้นายวิทยา  บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี และคณะ ลงพื้นที่พบปะพูดคุย สอบถามถึงปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และรวบรวมเข้าสู่กระบวนการแก้ไข โดยเข้าเยี่ยม รพ.สต. 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.แจงงาม, รพ.สต.หนองโพธิ์ และ รพ.สต.หนองราชวัตร  เข้าเยี่ยมโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านสระเตย, รร.วัดลำพันบอง และ รร.หนองทรายเข้าเยี่ยมวัด 2 แห่ง ได้แก่วัดสระเตย และวัดหนองทราย เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการทำงามร่วมกันระหว่าง รพ.สต. บ้าน วัด โรงเรียน (บ.ว.ร.) ในการให้บริการประชาชนอย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,588,951