องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการค่ายทักษะชีวิต รุ่นที่ 1

                      วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต รุ่นที่ 1 โดยมีนายชนาภัทร  เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวอรสา  หนูมงกุฎ  ผู้อำนวยการ รร. วัดใหม่รัตนเจดีย์  นางสาวจิตติมา  ชาวอุทัย รองผู้อำนวยการ รร. วัดสวนแตง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้มีค่านิยมที่เหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยรุ่นที่ 1 จัดการอบรมระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายวิถีไทยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก รร.วัดสวนแตง, รร.บ้านบางกุ้ง,รร.วัดพระธาตุ, รร.วัดลาดกระจับ, รร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, รร.วัดสังฆจายเถร, รร.วัดใหม่รัตนเจดีย์,รร.วัดไผ่ลูกนก และ รร.บ้านไผ่แปลกแม่ จำนวน 112 คน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,360,166