องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ

                    วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายเมธี สรรพคุณสนนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอสามชุก พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ โพธะนัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายสุระบัณฑิต กันยานะ นายอำเภอสามชุก เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณและชนิดพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ ให้ดำรงอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยดำเนินปล่อยพันธุ์ปลาสวาย ปลาแรด และปลาตะเพียน ตามแหล่งธรรมชาติ ณ บึงหนองลี ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,708