องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

"พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากทางสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี "

                    วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายรัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันขึ้น ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 174 แห่ง นั้นมีหน้าที่ในการจัดบริการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมประสานและส่งต่อบริการทางด้านทันตกรรมให้แก่ทันตแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงความจำเป็น จึงได้จัดบริการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีความตกลงที่จะร่วมมือกันดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากขึ้น

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,688