องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครุภัณฑ์ให้ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี

                                วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายเมธี สรรพคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี  นางตูนา  แก่นศรียา ผู้อำนวยการกองคลังข้าราชการ และพนักงาน มอบครุภัณฑ์ให้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางสาวหทัยรัตน์  คงชนะ ขนส่งจังหัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์หรือล้อเลื่อน โดยมีการจัดรถยนต์ตู้ (รถโมบาย) ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมอบครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ
เพื่อใช้ในการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ได้แก่

1. คอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานประมวลผล

2. ชุดลำโพงขาตั้งล้อเลื่อนพร้อมไมค์โครโฟน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,360,251