องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอศรีประจันต์

                        วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายปรีชา  มีสมศักดิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายชัยยุทธ  พลเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายกอบชัย  พลเสน,  นายยศพงษ์  โพธสุธน สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นางเกล็ดแก้ว  บุญเกิด เลขานุการ อบจ. และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจ สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอศรีประจันต์ 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.มดแดง, รพ.สต.วังยาง, รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า และ รพ.สต.บ้านม่วงเจริญผล โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,033,569