องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7 “ท้องถิ่นยุคใหม่ ประชาชนมั่นใจ การแพทย์แผนไทยได้มาตรฐาน”

                    วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่ 7 “ท้องถิ่นยุคใหม่ ประชาชนมั่นใจ การแพทย์แผนไทยได้มาตรฐาน” โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ  แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และมีนายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ภายในมีผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและนิติบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,633