องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่วัดหัวเขา อำเภอดอนเจดีย์

                            วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุนิสา  สินไพบูลย์ผล นายศรีวิชัย  บุญศรีสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดหัวเขา หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สำหรับการออกหน่วยบริการประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรีได้นำบริการต่างๆ มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อาทิ การทำบัตรประชาชน การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลดอนเจดีย์ และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี การบริการตัดผมฟรีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องมือการเกษตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสังคม การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ และบริการอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ระดับอำเภอ และจังหวัด เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดเงื่อนไขและภาระให้แก่ประชาชน ในการขอรับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้ง และทำให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,033,493