องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะและประกวดเต้น อบจ.สุพรรณบุรี

                   วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบนริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวการะเกตุ แก้วพรายงาม หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยวัถตุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านการเต้น มีความกล้าแสดงออก รวมถึงพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการเต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชน กล่าวคือคนทุกช่วงวัยให้ความสนใจและเป็นที่นิยม การมีพื้นที่ในการให้ความรู้และมีเวทีสำหรับการประกวด จะช่วยสร้างโอกาสในการแสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง (Self – Esteem) ให้เกิดขึ้นได้ ณ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,033,482