องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

                          วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีกับสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง นำโดยนายทวิช เมืองช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีนายโกสินทร์ สถาปิตานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง, จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริ้วกูด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้างและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สนับสนุนรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1คัน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,754,228