องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

                 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตามโครงการพัฒนาห้องผ่าตัดแผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร, นายเมธี สรรพคุณานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบเงินสนับสนุน โดยมีนายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้

1.เตียงผ่าตัดด้านศัยลกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 เครื่อง

2.โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซหลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด

3.ชุดสว่านเจาะและเลื่อนตัดกระดูกมาตรฐาน  จำนวน 1 ชุด

4.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

5.เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดใหญ่ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น10

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,187,842