องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 2

                      วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ  ศีลาเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางสาววรินธร  กาญจนระวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) นายวัฒนา  ก้องแดนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ นางสาวธนิตา  เหมือนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเตียน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการฯ

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตระหนักถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,070,007