องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ตึกบี กรุงเทพเทพมหานคร

                           นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (SGB) และการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยระบบถัง Sufficiency Groundwater Recharge (SGR) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ตึกบี กรุงเทพเทพมหานคร โดยมีทั้งหมด 7 องค์กร ดังนี้

                   1. มหาวิทยาลัยบูรพา

                   2. สถาบันปัญจนิยาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

                   3. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

                   4. สถาบันวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาสร้างสรรค์

                   5. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

                   6. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

                    7. บริษัท วาชินี เทค จำกัด

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,753,939