องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา วัดหัวเขา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ วัดหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายกิจจา ขำสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา วัดหัวเขา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ วัดหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช โดยมี นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้มีการปฏิบัติสืบทอดกันอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่เดิมเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า

ของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,296,764