องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ วัดบางเลน ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า

                       นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุริ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอบางปลาม้า เป็นประธานในเปิดโครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ วัดบางเลน ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า โดยมี บุคลากรขององค์การจังหวัดสุพรรณบุรี, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภอบางปลาม้า และ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีจำนวนเพียงพอต่อการบริโภคของประชากรภายในจังหวัด เป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  13,809