องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรีสู่เมืองดนตรีโลก การประกวดวงดนตรีสตริง อายุไม่เกิน 18 ปี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ลานกังสดาลปาร์ค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรีสู่เมืองดนตรีโลก การประกวดวงดนตรีสตริง อายุไม่เกิน 18 ปี โดยมีนายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคล่ากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, เยาวชนผู้เข้าประกวดดนตรี และประชาชน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ลานกังสดาลปาร์ค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,327