องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..โครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์

                   ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕63 โดยมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายเอนก ปาลวงษ์ นางสุนิสา สินไพบูลย์ผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์

                   โดย อบจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการปรับปรุงสายพันธุ์ ระบบการเลี้ยง และการจัดการฟาร์ม เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพทางด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นโดยภายในบริเวณงาน มีการจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น

- การประกวดโคฮินดูบราซิล 

- การประกวดแพะ – แกะ

- การประกวดไก่ขัน

- การจัดการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP

- จัดหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และบริการตัดแต่งทรงผม

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,297