ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
59
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5293
ผู้เข้าชมทั้งหมด
456540
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศ..เรื่อง..กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการรับชำระภาษียาสูบ ภาษีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมและค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยก...
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ เป็นสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ต้น)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕...
ภาพ..พิธีเปิดงานเทศกาล “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ ๘ ปี มังกรสวรรค์” ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณอุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดงานเทศกาล “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ ๘ ปี มังกรสวรรค์” ปร...
ภาพ..โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ภาพ..โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์...
ภาพ..งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ยุพิน จันทร์สุวรรณ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บ้านด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
ภาพ..งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ยุพิน จันทร์สุวรรณ เมื่อวันที่ ...
ภาพ..โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “หนองหญ้าไซจูเนียร์ลีก” ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (เลก ๒) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
ภาพ..โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “หนองหญ้าไซจูเนีย...
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือน...
ภาพ..กิจกรรมการประกวดร้องเพลง อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..กิจกรรมการประกวดร้องเพลง อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕...
งานทำบุญสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
งานทำบุญสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน...
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างประติมากรรมไฟเบอร์กลาสรูปสัตว์
2016-02-11
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างประติมากรรมไฟเบอร์กลาสรูปสัตว์
2016-02-11
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete ...
2016-02-09
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำคันคลองท่าว้า หมู่ที่ 4 บ้านโคกยายเกตุ...
2016-02-09
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงคันกั้นน...
2016-02-09
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111