ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
140
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2427
ผู้เข้าชมทั้งหมด
422002
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน ๑๐ อัตรา
อบจ.สุพรรณบุรี ขอเขิญชมการแข่งขัน(FMSCT Thailand Supercross ๒๐๑๕ ) จักรยานวิบาก เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. (นักบริหารงานทั่่...
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภ...
เอกสาร..ใบสมัครประกวดร้องเพลงเพื่อแม่ “ I love my mom Singing Contest” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไ...
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก ฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง...
ภาพ..การประชุมชมรมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์วิบากจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมชมรมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์วิบากจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวัน...
ภาพ..การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ FMSCT Thailand Supercross ๒๐๑๕ เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ FMSCT Thailand...
ภาพ..โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี ฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลเยาวชน “อำเภอเมืองสุพรรณบุรี” ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม The Mill United อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี ฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลเยาวช...
ภาพ..งานประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘,งานส่งท้ายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแสดงมุทิตาจิต     ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..งานประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘,งานส่งท้ายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ...
ภาพ..การลงพื้นที่ของคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..การลงพื้นที่ของคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใ...
ภาพ..งานแถลงข่าว “๑๐๐ พลัส สุพรรณบุรี ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ ๕” เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องบุหงา ชั้น ๓ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
ภาพ..งานแถลงข่าว “๑๐๐ พลัส สุพรรณบุรี ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ ๕” ...
ภาพ..โครงการสัญจรสอนอาชีพชี้ช่องรวย ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการสัญจรสอนอาชีพชี้ช่องรวย ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘...
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 3 แบบ รวม 10 ชุด
2015-10-08
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเพื่อปฎิบัติงานหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่...
2015-10-08
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยเพื่อปฎิบัติงานหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สำนักงานอ...
2015-10-08
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านวังหิน ถึงบ้านหนองหัวรัง ตำบลย่านยาว...
2015-10-07
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองขาม ถึงบ้านท่าข้าม ตำบลสนามคลี...
2015-10-07
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111