ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
372
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12099
ผู้เข้าชมทั้งหมด
273045
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศ..เรื่องประกาศใช้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (สำหรับจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันสนุกเกอร์ True Suphan Buri Cup ๒๐๑๔ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการ...
วารสาร ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ขอเชิญชาวสุพรรณบุรี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน...
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ นายสมชาย โชติยานนท์ งูเห่าบุกเข้าบ้าน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านจารนัย ๒ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ นายสมชาย โชติยานนท์ งูเห่าบุกเข้าบ้าน เมื่อวั...
ภาพ..โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำองค์กร และเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ภาพ..โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำองค์กร และเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อกา...
ภาพ..พิธีวางศิลาฤกษ์อพาร์ทเม้นท์ฟ้าสยาม โดย ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑ และ ฯพณฯ กัญจนา  ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ บริเวณสถานที่ดำเนินการสร้างอพาร์ทเม้นท์ฟ้าสยาม
ภาพ..พิธีวางศิลาฤกษ์อพาร์ทเม้นท์ฟ้าสยาม โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นาย...
ภาพ..โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล “ระดับทีไลเซนซ์” อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล “ระดับทีไลเซนซ์” อบจ.สุพรรณบุรี ป...
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร ฯพณฯ ประภัตร  โพธสุธน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บ้านเรือนไทย อำเภอศรีประจันต์
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประ...
ภาพ..ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
ภาพ..ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ...
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร นายวินัย วนกิจสัมพันธ์ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บ้านอู่ทอง อำเภออู่ทอง
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร นายวินัย วนกิจสัมพันธ์ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี เนื่อ...
ภาพ..งานเปิดร้าน 555 สปอร์ตช็อป และงานวันคล้ายวันเกิดนายเด่นชัย  เด่นชัยประดิษฐ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ร้าน ๕๕๕ สปอร์ตช็อป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..งานเปิดร้าน 555 สปอร์ตช็อป และงานวันคล้ายวันเกิดนายเด่นชัย เด่น...
ข้อมูลทั้งหมด
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111