ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
69
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1578
ผู้เข้าชมทั้งหมด
398318
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
เอกสาร..ใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงสากล Suphanburi Smart Kids Show Season 2 (กิจกรรม Suphanguri Singing Contest)
ประกาศ..ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ..รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. (นักบริหารง...
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์ก...
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประ...
ภาพ..โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครมูลนิธิ ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครมูลนิธิ ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๙ เมื่อ...
ภาพ..โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี ฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬา “อำเภอหนองหญ้าไซ”  ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ
ภาพ..โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี ฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬา “อำเภอหน...
ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑ ประจ...
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สุพรรณบุ...
ภาพ..โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “Smart Kids Show Season ๒” การประกวดดนตรีโฟล์คซอง “Suphanburi Acoustic Strings Contest”  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “Smart Kid...
ภาพ..โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์ ICT โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เมื่อวันที่ ...
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามฟุตซอลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด เมื่...
ข้อมูลทั้งหมด
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Alphaltic concret หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโค...
2015-07-06
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายแยกทางหลวงชนบท 3487 - ถนนเลี...
2015-07-06
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน Cape Seal หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าไซ - หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอห...
2015-07-06
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน Cape Seal หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระทุ่ม ถึงหมู่ที่ 14 ตำบลหนองมะค่าโมง ...
2015-07-06
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิว Alphaltic concret หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาล - ตำบลโคกโคเฒ่า อำเ...
2015-07-06
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111