ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
53
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7812
ผู้เข้าชมทั้งหมด
411664
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภ...
เอกสาร..ใบสมัครประกวดร้องเพลงเพื่อแม่ “ I love my mom Singing Contest” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไ...
เอกสาร..ใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงสากล Suphanburi Smart Kids Show Season 2 (กิจกรรม Suphanguri Singing Contest)
ประกาศ..ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ..รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. (นักบริหารง...
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอ...
ภาพ..โครงการ คืนความสดใสสู่ผู้สูงวัย ใจเกินร้อยชมรมผู้สูงอายุอำเภอสองพี่น้อง ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..โครงการ คืนความสดใสสู่ผู้สูงวัย ใจเกินร้อยชมรมผู้สูงอายุอำเภอสองพี่...
ภาพ..สัมมนาเวทีกำหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ๒๐ ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..สัมมนาเวทีกำหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ๒๐ ปีข้างหน้...
ภาพ..โครงการตามรอยพระยุคลบาทปรัชญาชีวิตตามรอยเท้าพ่อ รุ่นที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา  อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..โครงการตามรอยพระยุคลบาทปรัชญาชีวิตตามรอยเท้าพ่อ รุ่นที่ ๓ เมื่อว...
ภาพ..พิธีปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “Smart Kids Show Season ๒” การประกวด อบจ.สุพรรณบุรี “Suphanburi Cover Dance Contest” เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “Smart...
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “หนองหญ้าไซจูเนียร์ลีก” ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (เลก ๑) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสระเตย อำเภอหนองหญ้าไซ
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “หนองหญ้าไซ...
ภาพ..การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสลีก จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ (เลก ๒) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันตก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสลีก จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ (เลก ๒) เ...
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “เมืองสุพรรณบุรีจูเนียร์ลีก” ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (เลก ๑) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “เมืองสุพรร...
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างถนน Cape Seal หมู่ที่ ...
2015-08-28
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
2015-08-25
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในบริเวณคุ้มขุนแผน จำน...
2015-08-25
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
2015-08-25
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อกล้องวงจรป...
2015-08-25
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111