ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
13
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13
ผู้เข้าชมทั้งหมด
347001
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจัง...
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ (หัวหน้าฝ่าย)
ประกาศ...รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการประกวดนักร้องและแดนเซอร์ องค์การบริหาร่วนจังหวัดสุพรรณบุรี "แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์"
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหาร...
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..งานเทศบาลตำบลปากน้ำ พบประชาชน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..งานเทศบาลตำบลปากน้ำ พบประชาชน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ...
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “เมืองสุพรรณบุรีจูเนียร์ลีก” ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี “เมืองสุพรรณบุรีจ...
การจับหมายเลขผู้เข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
การจับหมายเลขผู้เข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มกร...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น ๓ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด...
นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานชมการแสดงยุทธหัตถี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานชมการแสดงยุทธหัตถี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม...
นายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมงานบิงโกย้อนยุคในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
นายก อบจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมงานบิงโกย้อนยุคในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และง...
งานวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และวางพวงมาลาสักการะ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อนุสาวรีย์ท่านเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
งานวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และวางพวงมาลาสักการะ เมื่อวันที่ ๒๐ ...
ต้อนรับคณะอาจารย์นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรประธาน/รองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๓๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ต้อนรับคณะอาจารย์นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง...
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ...
2015-01-28
ราคากลาง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่...
2015-01-28
ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกการสอบราคาโครงการ จ้างยามรักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานหน้าาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที...
2015-01-26
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภายในสวนสัตว์บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
2015-01-19
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภายในสวนสัตว์บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
2015-01-19
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111