ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
482
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10535
ผู้เข้าชมทั้งหมด
271481
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันสนุกเกอร์ True Suphan Buri Cup ๒๐๑๔ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการ...
วารสาร ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ขอเชิญชาวสุพรรณบุรี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน...
เชิญ..ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ กำหนด ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒...
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า
ภาพ..ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ...
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร นายวินัย วนกิจสัมพันธ์ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บ้านอู่ทอง อำเภออู่ทอง
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร นายวินัย วนกิจสัมพันธ์ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี เนื่อ...
ภาพ..งานเปิดร้าน 555 สปอร์ตช็อป และงานวันคล้ายวันเกิดนายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ร้าน ๕๕๕ สปอร์ตช็อป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..งานเปิดร้าน 555 สปอร์ตช็อป และงานวันคล้ายวันเกิดนายเด่นชัย เด่น...
ภาพ..โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี สี่หมู่บ้าน สี่ตำบล ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาวัดวังกุลา ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี สี่หมู่บ้าน สี่ตำบล ต้านยาเสพติด ป...
ภาพ..การประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนเณรแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..การประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ...
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประ...
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร ท่านบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอำเภอบางปลาม้า
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร ท่านบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ...
ภาพ.พิธีรดน้ำขอพร ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์
ภาพ.พิธีรดน้ำขอพร ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประ...
ข้อมูลทั้งหมด
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111