ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
107
ผู้เข้าชมเดือนนี้
107
ผู้เข้าชมทั้งหมด
490046
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศ..กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าห...
แผนที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ..เรื่อง..กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการรับชำระภาษียาสูบ ภาษีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมและค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยก...
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุพรรณบุรี ล...
ภาพ..โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ (โมโตครอส) อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สนามแข่งขันบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ (โมโตครอส) อบจ.สุพรรณบุรี ส่งเสริม...
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นาย...
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมไว้อาลัยรอรับร่าง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสี่แยกแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมไว้อาลัยรอรับร่าง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายก...
ภาพ..บริษัท.ดีไลท์ มอบเงินสนับสนุน โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุพรรณบุรี ลีก ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..บริษัท.ดีไลท์ มอบเงินสนับสนุน โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุพรรณบุ...
ภาพ..ประชุมการบริหารงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ประชุมการบริหารงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัต...
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ช่วยเหลือภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี ช่วยเหลือภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเ...
ภาพ..ตรวจเยี่ยมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า
ภาพ..ตรวจเยี่ยมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลมะขามล้ม อำเภอบาง...
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น
2016-05-31
ประกาศ เรื่อง กาตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพร้อมผ้าคลุมเก้าอี้
2016-05-31
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ 6 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี - ...
2016-05-31
ประกาศ เรื่อง กาตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพร้อมผ้าคลุมเก้าอี้PDF
2016-05-31
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ช่วงที่ 36 หมู่ ที่ 4,2 ต.สวนแตงเชื่อม ต....
2016-05-31
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111