ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
225
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9397
ผู้เข้าชมทั้งหมด
480093
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
แก้ไขกำหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการการเจ้าหน้...
แผนที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ..เรื่อง..กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการรับชำระภาษียาสูบ ภาษีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมและค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยก...
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ เป็นสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหา...
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ โครงการ อบจ.พบประชาชน เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดโพธิ์เขียว อำเภออู่ทอง
ภาพ..โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ร่ว...
ภาพ..โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดกาบบัว อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ เม...
ภาพ..งานสืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..งานสืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลบ่อกรุ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวัน...
ภาพ..โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ยกธงสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ยกธงสงกรานต์ ป...
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร ฯพณฯ จองชัย เที่ยงธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปร...
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสัมมนาบึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..พิธีรดน้ำขอพร ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประ...
ภาพ..พิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย และการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณโบราณสถานวัดสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีบวงสรวงโบราณสถานวัดสนามชัย และการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบ...
ภาพ..พิธีเปิดงาน “วันกตัญญู” ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า
ภาพ..พิธีเปิดงาน “วันกตัญญู” ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ...
ข้อมูลทั้งหมด
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำ...
2016-04-25
ประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 16 ชุด...
2016-04-25
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู...
2016-04-22
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 12 ต...
2016-04-22
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการต่อเติมสะพาน คสล.ห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพ...
2016-04-08
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111